Tuinaanleg in Almere, een vak apart

Wij hebben ruim vier decennia ervaring in Almere en zijn dan ook zeer bekend met de problematiek in deze omgeving. Ondergrondse veenlagen kunnen verzakken en op de vruchtbare klei hebben niet alle planten het naar hun zin. Tel daarbij op de soms hoge waterstand en vrijwel altijd aanwezige wind en we hebben de uitdaging samengevat. Wij hebben alle disciplines in huis om de aanleg van uw tuin in Almere te verzorgen.

Slimme oplossingen bij tuinaanleg

Onder de (polder)grond in Almere bevindt zich – onder de klei – een veenlaag. Het kenmerk van een veenlaag is dat deze kan krimpen waardoor in een tuin verzakkingen kunnen optreden. Dit is bij tuinaanleg in Almere en omgeving een belangrijk punt om rekening mee te houden. Zo bevestigen wij schuttingen – en andere niet gefundeerde bouwwerken zoals bijvoorbeeld pergola’s – niet aan de gevel. Bij een eventuele verzakking is er dan namelijk het gevaar dat de gehele constructie scheeftrekt.

Bij elke tuinaanleg in Almere houden wij rekening met eventuele toekomstige verzakkingen. Door nu na te denken kunnen we voorsorteren op mogelijke oplossingen die veel problemen en geld kunnen besparen. Zo kunnen we bijvoorbeeld bekijken of we in een later stadium een afstap in de tuin kunnen verwerken waardoor we hoogteverschillen praktisch op kunnen lossen.

Vruchtbare klei

De korrelgrootte van klei bepaalt of het om lichte of zware klei gaat. Hoe fijner de korrel, des te zwaarder de grond. Bij een fijne korrel zijn namelijk de holtes (poriën) tussen de korrels klein waardoor vocht beter wordt vastgehouden. Bij tuinaanleg in en rond Almere werken we vaak hulpmiddelen om de zware kleigrond lichter te maken. Dat kan door te verschralen: kleigrond te mengen met zand. Dit zorgt voor een betere doorlaatbaarheid. Ook Terra-fertiel van Ecostyle verbetert de lucht- en waterhuishouding van zware kleigrond. Een ander hulpmiddel is de grond om te spitten voordat de winter zijn intrede doet. Belangrijk is om alle brokken klei daarna te laten liggen. Bij vorst zetten deze grove brokken vanwege de waterdruk uit waardoor ze in hun geheel verkruimelen.

Wind en water

Bij tuinaanleg in Almere en omgeving is naast de grondsoort ook de wind altijd een aandachtspunt. In bijna elke tuin is enige vorm van beschutting gewenst. Vaak gebeurt dat in de vorm van een dichte, groene haag die wind verdraagt en probleemloos groeit in kleigrond. Ook de hoge grondwaterstand kan in en rond Almere soms problemen geven. Bij tuinaanleg is drainage dan vaak de oplossing. Op regelmatige afstand van elkaar worden ribbeldrains in de grond gelegd en via deze drains verdwijnt overtollig water rechtstreeks in een sloot of riool. In bestaande tuinen is soms verticale drainage nodig. Met een grondboor worden gaten in de bodem geboord waarin grof puin of grof grind komt. Overtollig water verdwijnt zo eenvoudig naar het dieper gelegen grondwater. Meestal werkt deze aanpak slechts een aantal jaren. Raken de gaten eenmaal verstopt dan is het boren van nieuwe gaten soms noodzakelijk.

Mogen we u adviseren over de aanleg van uw tuin in Almere of omgeving? We denken graag met u mee.

Patricia

Van Raaijen heeft veel kennis van de Almeerse grond. Dat vonden wij belangrijk, want de tuin van de buren is al tien centimeter gezakt met alle gevolgen van dien. In onze tuin is daar vooraf rekening mee gehouden, zodat we niet voor onverwachte problemen komen te staan. Het is ons de investering helemaal waard.

Menu